Vad är Barnkörveckan?

Barnkörveckan är, trots namnet, en körvecka för ALLA åldrar, alltså även för vuxna och ungdomar. Den har arrangerats v. 28, varje sommar sedan 28 år tillbaka. Sommaren 2013 var det 25-års jubileum!

Barnkörveckan började i liten skala för ett tiotal barn, på initiativ av Georg Riedel och Iréne Sjöberg Lundin. Numera deltar ett par hundra körsångare i alla åldrar från fem år och uppåt: föräldrar med barn, mor- och farföräldrar med barnbarn, vuxna alldeles på egen hand, ungdomar och så vidare.

Det finns vuxenkör, ungdomskör och åldersindelade barnkörer. Alla körer, även de yngsta barnens körer, leds och ackompanjeras av en professionell körledare och musiker: pianist och basist. Varje år har också en barn- och ungdomsförfattare medverkat. Dennes texter har tonsatts av medverkande musiker och ingått i repertoaren under sommarens körvecka. Samarbetet mellan författare och tonsättare har genom åren resulterat i många nya sånger.

Körerna repeterar mestadels förmiddagar, olika länge beroende på körsångarnas ålder.

Under sina lediga tid rår man sig själv och kan njuta av hav och stränder, hedar och raukfält. För den som vill finns olika kulturarrangemang att delta i. Veckan avslutas med fantastiska konserter av medverkande körer och musiker.

Man ordnar sitt eget boende och sin egen mat. Det brukar finnas ett enkelt café som håller öppet i anslutning till repetitioner och konserter.

Se en film om Barnkörveckan här