Tillsammans gör vi Barnkörveckan

Ni behövs!

Barnkörveckan är en ideell förening som bygger på att alla hjälps åt – det är också en förutsättning för att den ska finnas kvar framöver.

Om alla kan hjälpa till blir arbetsinsatsen inte speciellt stor för var och en. Att hjälpa till innebär också att du träffar nya människor – kanske är det din nya kollega, granne eller barns bästa kompis mamma/pappa du träffar just där. 🙂

Styrelsen har nu lagt upp ett schema med alla de små – men viktiga – saker som behöver hjälpas till med. Titta här och skicka ett mail till Arne arne.silfvergren@telia.com) och berätta vad du kan hjälpa till med.

För att Barnkörveckan, som i år firar 30 år ska kunna finnas kvar även i framtiden behövs också engagerade personer som kan vara med i planeringen och utformningen av kommande Barnkörveckor. Det finns både stora och små arbetsuppgifter som man kan hjälpa till med under året. Känner du att du kan bidra med något under andra delar av året vänligen hör av dig till Arne på arne.silfvergren@telia.com