Program Barnkörveckan på Fårö 2019


Måndag 8 juli

Repetitioner Minisar  14.00-14.30 Församlingshemmet

Repetitioner Bubblor 14.45-15.30 Församlingshemmet


Tisdag 9 juli

Invigning Fårö kyrka 09.00

Repetition Minisar 9.45-10.15 Församlingshemmet

Repetition Bubblor 10.30-11.15 Församlingshemmet

Repetition Barnkör 1 9.45-10.45 Kyrkan

Repetition Barnkör 2 11.15-12.30 Kyrkan

Repetition Ungdomskör 10.00-12.45 Bygdegården

Repetition Vuxenkör 13.30-16.30 Bygdegården

Skaparverkstad Bergmancenter


Onsdag 10 juli

Repetition Minisar 9.30-10.00 Lilla matsalen

Repetition Bubblor 10.15-11.00 Lilla matsalen

Repetition Barnkör 1 9.30-10.30 Ladugården

Repetition Barnkör 2 11.00-12.15 Ladugården

Repetition Ungdomskör 10.00-12.45 Bygdegården

Repetition Vuxenkör 13.30-16.30 Bygdegården

Skrivarverkstad med Åsa Lind
Barn tom 12 år 13.30-15.00
13 år och uppåt 15.00-16.30
Gåsemora, Lilla matsalen


Torsdag 11 juli

Repetition Minisar 9.30-10.00 Lilla matsalen

Repetition Bubblor 10.15-11.00 Lilla matsalen

Repetition Barnkör 1 9.30-10.30 Ladugården

Repetition Barnkör 2 11.00-12.15 Ladugården

Repetition Ungdomskör 13.00-16.15 Ladan

Repetition Vuxenkör 9.30-12.30 Ladan

Författarkväll med Åsa Lind
Kl 19.00 Gåsemora, Lilla matsalen


Fredag 12 juli

Repetition Minisar 9.30-10.00 Lilla matsalen

Repetition Bubblor 10.15-11.00 Lilla matsalen

Repetition Barnkör 1 9.30-12.30 Ladugården (med paus, fika ingår)

Repetition Barnkör 2 9.30-12.30 Ladugården (med paus, fika ingår)

Repetition Ungdomskör 10.00-12.45 Bygdegården, 14.00-15.00 med vuxenkören Ladan

Repetition Vuxenkör 9.30-12.30 Ladan, 14.00-15.00 med ungdomskören Ladan

Konsert för Minisar och Bubblor 16.00 i Ladan


Lördag 13 juli

Barnkör 1 9.00-11.00 Ladan

Barnkör 2 9.00-11.00 Ladan

Ungdomskör 10.00-12.00 Bygdegården

Vuxenkör 8.30-11.30 Ladugården

Konsert för Barnkör 1 och 2 14.00 i Ladan

Konsert för Ungdoms- och vuxenkören 16.30 i Ladan

Kommentera