Om Barnkörveckan

Barnkörveckan är, trots namnet, en körvecka för ALLA åldrar, alltså även för vuxna och ungdomar. Den arrangeras varje sommar vecka 28, varje sommar och 2018 firade veckan 30-årsjubileum!

Barnkörveckan började i liten skala för ett tiotal barn, på initiativ av Georg Riedel med familj. Numera deltar omkring 200 körsångare i alla åldrar från fyra år och uppåt: föräldrar med barn, mor- och farföräldrar med barnbarn, vuxna alldeles på egen hand, ungdomar och så vidare.

Det finns vuxenkör, ungdomskör och fyra åldersindelade barnkörer. Alla körer, även de yngsta barnens körer, leds och ackompanjeras av en professionell körledare och två musiker: pianist och basist. Varje år medverkar dessutom en barn- och ungdomsförfattare. Under vintern skriver författaren texter. Dessa tonsätts under våren av våra musiker och ingår i repertoaren under sommarens körvecka. Samarbetet författare och tonsättare har genom åren resulterat i många nya sånger.

Körerna repeterar mestadels förmiddagar, olika länge beroende på körsångarnas ålder: från cirka 30 minuter för de yngsta barnen till omkring tre timmar för de vuxna. Eftermiddagar och kvällar rår man sig själv och kan njuta av hav och stränder, hedar och raukfält. För den som vill finns olika kulturarrangemang att delta i.

Veckan avslutas med tre fantastiska konserter fredag och lördag.

Deltagare ordnar sitt eget boende och sin egen mat. Ett enkelt café håller öppet i anslutning till repetitioner och konserter.

Kommentera