Kontakt

Frågor? Skriv till:
kontakt@barnkorveckan.se

Fakturor skickas till:
ekonomi@barnkorveckan.se


Styrelsen 2020

Ida Blomqvist (ordförande)
E: idablomqvist(AT)live.se

Ida Rönn (vice ordförande)
E: idaronn(AT)gmail.com

Sara Jonsson (kassör)
E: kontakta.jonsson(AT)gmail.com

Malin Nordström (sekreterare)
E: malin.m.nordstrom(AT)bredband.net

Birgitta Thole (ledamot)
E: musima51(AT)gmail.com

Elisabeth Toftén (ledamot)
E: elisabeth.toften(AT)gmail.com

Katarina Johansson (ledamot)
E: kattis247(AT)gmail.com

Lena Axedin (Ledamot)
E: lena.axedin(AT)telia.com

 

Adress:
Barnkörveckan på Fårö
c/o Malin Nordström
Follingbo Norrbys 364
621 91 Visby

Organisationsnummer: 802445-0531
BankGiro: 425-4546

Styrelsens målsättning är att inte bara förvalta Barnkörveckan utan även att förbättra den. För även om utvärderingarna är mycket positiva finns det alltid utvecklingsmöjligheter. Vill du dela med dig av dina tankar är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.