Kontakt

Anmälningsfrågor:
anmalan@barnkorveckan.se

Generella frågor:
kontakt@barnkorveckan.se

Fakturor skickas till:
ekonomi@barnkorveckan.se


Styrelsen 2019

Arne Silvergren (Ordförande)
E: arne.silfvergren(AT)telia.com
T: 070 480 00 55

Laila Östman (Kassör)
E: laila.ostman(AT)svenskakyrkan.se

Birgitta Thole (Ledamot)
E: musima51@gmail.com

Loella Onoszko (Ledamot)
E: onoszko_loella@yahoo.se

Malin Nordström (Ledamot)
E: malin.m.nordstrom@bredband.net

Lena Axedin (Ledamot)
E: lena.axedin@telia.com

Lars-Åke Axedin (Ledamot)
E: lars.axedin@telia.com

Adress:
Barnkörveckan på Fårö
c/o Malin Nordström
Follingbo Norrbys 364
621 91 Visby

Organisationsnummer: 802445-0531
BankGiro: 425-4546

Styrelsens målsättning är att inte bara förvalta Barnkörveckan utan även att förbättra den. För även om utvärderingarna är mycket positiva finns det alltid utvecklingsmöjligheter. Vill du dela med dig av dina tankar är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.