Så hanterar Barnkörveckan på Fårö dina personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar Barnkörveckan?
Barnkörveckan på Fårö samlar in och lagrar följande personuppgifter:

  • Medlemsuppgifter (namn och adressuppgifter, e-post, personnummer)
  • Verksamhetsrelaterade personuppgifter (t ex anmälningar, namn och kontaktuppgifter för förtroendevalda och anställda under veckan).
  • Bilder, se nedan.


Hur använder Barnkörveckan bilder?
Föreningen kan fotografera/filma från verksamheten samt publicera i marknadsföringssyfte. Om deltagare eller vårdnadshavare inte vill att deltagaren ska synas på bild eller film – kontakta styrelsen@barnkorveckan.se 


Vilket är Barnkörveckans syfte med att samla in och lagra personuppgifter?
Barnkörveckan samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna 

  • Administrera medlemsregister 
  • Administrera evenemanget Barnkörveckan
  • Marknadsföra Barnkörveckan, till exempel utskick till tidigare deltagare eller bilder på hemsidan.


Vilka delar vi dina personuppgifter med?
När du anmäler dig till evenemanget Barnkörveckan blir du automatiskt medlem i föreningen Barnkörveckan på Fårö. Det innebär att du också blir medlem i Gotlands körförbund och Sveriges körförbund. Dina uppgifter lämnas därför vidare till dessa föreningar. I övrigt lämnar Barnkörveckan inte ut dina personuppgifter till externa företag och organisationer. 


När ger jag mitt samtycke och hur tar jag tillbaka det?
Själva anmälan innebär att du godkänner Barnkörveckans hantering av personuppgifter. Om du motsätter dig viss behandling av dina personuppgifter kan du invända mot det genom att skriva till styrelsen@barnkorveckan.se. Barnkörveckan kommer då att göra en intresseavvägning och meddela dig resultatet av denna prövning.


Hur kommer jag i kontakt med Barnkörveckans dataskyddsombud?
Kontakta styrelsen@barnkorveckan.se 


Vilka rättigheter har jag?
Du har rätt att få information om dig korrigerad. Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta styrelsen@barnkorveckan.se. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade i de fall de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att Barnkörveckan begränsar behandlingen av uppgifterna i fråga.


Hur länge sparar Barnkörveckan mina uppgifter?
Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas under tiden för ditt medlemskap i Barnkörveckan och två år efter avslutat medlemskap, främst för att kunna göra utskick till tidigare deltagare. Därutöver kan viss information sparas ytterligare en tid beroende på de bokförings- och arkivregler som gäller för Barnkörveckans verksamhet.

Kommentera